สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ตรวจความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองเต่า

ตรวจความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองเต่า

วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองช่าง เข้าตรวจความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองเต่า หมูที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
งานประเพณีกินข้าวใหม่ บ้านปางตอง หมู่ที่ 11

งานประเพณีกินข้าวใหม่ บ้านปางตอง หมู่ที่ 11

วันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานประเพณีกินข้าวใหม่ บ้านปางตอง หมู่ที่ 11 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงให...

อ่านต่อ
ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว "เขื่อนเพชร"

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว "เขื่อนเพชร"

วันที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว "เขื่อนเพชร" ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รั...

อ่านต่อ
ดำเนินการสำรวจวัดแนวเขตพื้นที่บริเวณ วัดปิงโค้ง หมู่ที่ 13

ดำเนินการสำรวจวัดแนวเขตพื้นที่บริเวณ วัดปิงโค้ง หมู่ที่ 13

วันที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองช่าง ดำเนินการสำรวจวัดแนวเขตพื้นที่บริเวณ วัดปิงโค้ง หมู่ที่ 13 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแก้ไขระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกิ่วไฮ หมู่ที่ 11

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแก้ไขระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกิ่วไฮ หมู่ที่ 11

วันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแก้ไขระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกิ่วไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (เดินสายเมนสำหรับไฟฟ้าระบบประปา)

อ่านต่อ
ลงพื้นที่พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกเคสบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10

ลงพื้นที่พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกเคสบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10

วันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง งานสาธารณสุข ลงพื้นที่พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกเคสบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการหกล้ม

โครงการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการหกล้ม

วันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการหกล้ม โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกั...

อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู้โควิด-19

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู้โควิด-19

วันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู้โควิด-19 โดยกองการศึกษาร่วมกับสภาเ...

อ่านต่อ
ปรับปรุงลานข้างสำนักงานเทศบาล และติดตั้งบานกระจกประตูหน้าต่างห้องปลัด

ปรับปรุงลานข้างสำนักงานเทศบาล และติดตั้งบานกระจกประตูหน้าต่างห้องปลัด

วันที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงลานข้างสำนักงานเทศบาล และติดตั้งบานกระจกประตูหน้าต่างห้องปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ บ้านก็อตป่าบง

ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ บ้านก็อตป่าบง

วันที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ บ้านก็อตป่าบง หมู่ที่ 11 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
กิจกรรมสืบชะตา ดิน น้ำ ป่า ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14

กิจกรรมสืบชะตา ดิน น้ำ ป่า ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14

...........วันที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐในอำเภอเชียงดาว ร่วมกิจกร...

อ่านต่อ
ซ่อมไฟกิ่งบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14

ซ่อมไฟกิ่งบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14

วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่งบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก

พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง งานสาธารณสุข ลงพื้นที่พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกเคสบ้านปางโม่ หมู่ที่ 8 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย และบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ต...

อ่านต่อ
กิจกรรมสรุปผลข้อมูลการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น(9 ใบงาน)

กิจกรรมสรุปผลข้อมูลการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น(9 ใบงาน)

วันที่ 17 กันยายน.2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชส...

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล...

อ่านต่อ
ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว "กันทะเรือน"

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว "กันทะเรือน"

วันที่ 12 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย นายคมศักดิ์ รัตติญา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว "กันทะเรือน" ที่ไ...

อ่านต่อ
พิธีเปิดวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ณ บ้านป่าตึงงาม

พิธีเปิดวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ณ บ้านป่าตึงงาม

วันที่ 12 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นายคมศักดิ์ รัตติญา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป...

อ่านต่อ
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองการศึกษา ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว ของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ศูน...

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึงงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะเยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้่านหนองเต่า ร่วมจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพ...

อ่านต่อ
กีฬาเชื่อความสัมพันธ์สองลุ่มน้ำ ห้วยจะค่าน - ห้วยลึก ประจำปี 2563

กีฬาเชื่อความสัมพันธ์สองลุ่มน้ำ ห้วยจะค่าน - ห้วยลึก ประจำปี 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย นายคมศักดิ์ รัตติญา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิ...

อ่านต่อ
อบรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลปิงโค้ง

อบรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลปิงโค้ง

............วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพน...

อ่านต่อ
รับรางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563

รับรางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563

.......ชุมชนบ้านแม่ป๋ามและเทศบาลตำบลปิงโค้งได้เข้าร่วมโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า โดยโตโยต้าเมืองสีเขียว ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเ...

อ่านต่อ
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ 2563

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์  บายเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายภาคภูมิ  โปธา  รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กูชีพกู้ภัยเทศบาลต...

อ่านต่อ
"เตรียมพร้อมสู่สูงวัย หัวใจธรรมะ ปี 2" ณ วัดขุนเขาธรรมทาน บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14

"เตรียมพร้อมสู่สูงวัย หัวใจธรรมะ ปี 2" ณ วัดขุนเขาธรรมทาน บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที...

อ่านต่อ
โครงการอบรมให้ความรู้ covid -19 ประจำปี 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4

โครงการอบรมให้ความรู้ covid -19 ประจำปี 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมโครง...

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกป่า มอเลเว ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9

กิจกรรมปลูกป่า มอเลเว ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐในต...

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา บวชป่ารักษาแหล่งน้ำ ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ บ้านปางเฟือง หมู่ที่ 2

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา บวชป่ารักษาแหล่งน้ำ ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ บ้านปางเฟือง หมู่ที่ 2

...........วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่...

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความแข้มแข็งในหมู่บ้าน 2563

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความแข้มแข็งในหมู่บ้าน 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภับหมู่บ้าน เพื่อสร้างความแข้มแข็งในหมู่บ้านที่ขยายผลโครงการร...

อ่านต่อ