สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภ...

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปิงโค้งเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปิงโค้งเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปิงโค้งเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25...

อ่านต่อ
ต้อนรับพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามโครงการ ฯลฯ

ต้อนรับพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามโครงการ ฯลฯ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน...

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564 เ...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่มอบชุดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่แม่วัยรุ่นในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

ลงพื้นที่มอบชุดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่แม่วัยรุ่นในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายธีรวัฒน์ จะหวะ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันลง...

อ่านต่อ
ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะบริหาร ลงพื้นที่ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณ อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา ณ หมู่บ้านป...

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2...

อ่านต่อ
ท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐาน

ท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวัฒนศิลป์ สุยะพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ...

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรม ทบทวน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

โครงการฝึกอบรม ทบทวน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปิงโค้งได้จัดโครงการฝึกอบรม ทบทวน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว...

อ่านต่อ
กิจกรรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (ต้านภัยยาเสพติด)

กิจกรรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (ต้านภัยยาเสพติด)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้จัดกิจกรรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (ต้านภัยยาเสพติด) ณ บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง คณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
กิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

กิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3203 กิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จัง...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวในครัวเรือน

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวในครัวเรือน

วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและ...

อ่านต่อ
ออกหน่วยให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ 16 หมู่บ้าน

ออกหน่วยให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ 16 หมู่บ้าน

ในวันนี้ 14 - 28 มิถุนายน 2564 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปิงโค้ง ออกหน่วยให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ 16 หมู่บ้าน ในตำบลปิงโค้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี และความสะดว...

อ่านต่อ
ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายธีรวัฒน์ จะหวะ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนา หมู่บ้านผาลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเ...

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตำบลบ้านเป้า...

อ่านต่อ
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564”

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564”

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564” ..........ตำบลปิงโค้งร่วมใจ    พิชิตภัยยาเสพติด............ เทศบาลตำบลปิงโค้งขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลปิงโค้งร่วมแรงร่วมใจต้านภัยยาเ...

อ่านต่อ
ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื...

อ่านต่อ
ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัดิการสังคม งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลปิงโค้ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสิ่...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้ง 16 หมู่บ้าน

ลงพื้นที่พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้ง 16 หมู่บ้าน

วันที่ 24 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2564 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่พ่นเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้ง 16 หม...

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางสาวรสริน วงศ์คำปัน ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ณ ชมดอยรีสอร์ท ตำบลเมืองงาย อำ...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน

ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพิชิตปรีชากร ร.7 พัน 2

ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพิชิตปรีชากร ร.7 พัน 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพิชิตปรีชากร ร.7 พัน 2 ตำบลปิงโ...

อ่านต่อ
 ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณ อุทยานแห่งชาติผาแดง ณ บ้านห้วยจะค่...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ตำบลปิงโค้ง อำเภอ...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียง...

อ่านต่อ