สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ถ้ำเชียงดาว


รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ค้นพบสิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณในถ้ำ    เชียงดาวครั้งแรกประมาณ พ.ศ . 2178 หรือประมาณ 366 ปีมาแล้ว หลังจากนั้นบ้านเมืองร้างไป ต่อมามีการค้นพบในครั้ง     หลัง ๆ อีกหลายครั้ง    เมื่อประมาณ   300   ปีก่อน   มีพระภิกษุองค์หนึ่งกับฆราวาสอีกคนหนึ่ง      มีความปรารถนาและศรัทธาแรงกล้าในพระบวรพุทธศาสนาจึงได้พากันไปสร้างพระพุทธรูปไว้สำหรับให้ผู้คนทั่วไปกราบไหว้บูชาในถ้ำแห่งนี้ และก็ได้เป็นพระพุทธรูปไว้สำหรับให้ผู้คนทั่วไปกราบไหว้บูชาในถ้ำแห่งนี้ และก็ได้เป็นพุทธรูปเก่าแก่    ที่มีประชาชนทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาสักการบูชาตราบเท่าทุกวันนี้ พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง  3   ศอกเศษ   สูง  4  ศอก และระฆังทองเหลืองขนาดย่อมอีก 1 ใบ สลักชื่อไว้ว่า “พระครูบาประธรรมปัญโญและ      พ่อแสนปีระตำนาน”  อักษรที่จารึกเป็นอักษรขอม ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2468 มีพระภิกษุ 2 รูป มาจากจังหวัดเชียงใหม่ คือ  พระครูสังฆ์มาจากวัดเจดีย์หลวง และพระยาหมื่น มาจากสำนักวัดหอธรรม ได้มาเที่ยวที่ถ้ำเชียงดาว     ได้พบพระพุทธรูปและระฆังได้อ่านจารึกดูก็ทราบเรื่องพระครูบาประธรรมปัญโญกับพ่อแสนปีระตำนานได้มาสร้างและค้นพบถ้ำนี้เป็นครั้งแรก

 

การเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยว ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาวประมาณ 5 กิโลเมตรเข้าไปทางหมู่บ้านบ้านถ้ำ   ทางเข้าอยู่บริเวณข้างโรงแรมเชียงดาวอินท์ จากปากทางจะผ่านวัดด้านซ้ายมือ และโรงเรียนบ้านถ้ำ เดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถประจำทาง (รถเหลือง)โดยสามารถเช่าเหมาได้ที่ท่ารถ บริเวณหน้าสำนักงานประถมศึกษาอำเภอ     เชียงดาว ค่าบริการประมาณ 100 บาท

ลักษณะเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว      เป็นสถานถ้ำที่มีความสวยงามตามธรรมชาติหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ สวยงามแปลกตา ประกอบไปด้วยถ้ำเล็ก ๆ หลายถ้ำคือ ถ้ำม้า ถ้ำน้ำ ถ้ำแก้ว และถ้ำพระนอน บริเวณหน้าถ้ำจะมีน้ำไหลออกมาเป็นอ่างน้ำใสสะอาดมองเห็นปลาสวยงามตัวโตหลากพันธุ์เป็นจำนวนมาก สามารถให้อาหารปลาได้ นอกจากนี้ยังมีสถานที่จับจ่ายซื้อของฝากประเภทสมุนไพรพื้นบ้านและของป่ามากมาย


view