สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระสถูปเจดีย์พระนเรศวรเมืองงาย

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว  เป็นสถานที่สำหรับบรรจุอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงดาว จะมีการดำหัวพระสถูปฯ ทุกวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี และมีการบวงสรวงทุกวันที่ 25 มกราคม นอกจากนี้ยังมีค่ายพระองค์ดำ ซึ่งเป็นที่บรรจุอาวุธและเครื่องทรงจำลองให้ได้เข้าชมอีกด้วย มีหุ่นปั้นรูปสมเด็จพระนเรศวร พระเอกาทศรส และพระพี่นางสุพรรณกัลยา

ตั้งอยู่   หมู่ที่ 2   ตำบลเมืองงาย  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

เปิดบริการให้เข้าชมเวลา  05.00 น.  ปิดเวลา 19.00 น.

view