สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บ่อน้ำร้อนโป่งอาง


บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ กลางป่าเขา มีสถานที่ให้อาบน้ำแร่ แช่น้ำแร่ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

ที่ตั้ง :  บ้านโป่งอาง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองนะ


view