สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อบรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

อบรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการบริหารจัดการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น กิ่งมะม่วง กิ่งลำใย นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนโดยการผ่านกระบวนการเผาด้วยเตาเผาชีวมวลในการผลิตถ่านไบโอชาร์ นำมาเป็นเชื้อเพลิงใช้ในครัวเรือน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนได้ ในการนี้ได้แจ้งให้ประชาชนและผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้งเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view