สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ในการมาศึกษาดูงานด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ละพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน โดยในการนี้ได้มาศึกษาดูงานการทำถ่านอัดแท่งจากซังขาวโพด ณ วิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่งตำบลปิงโค้ง เทศบาลตำบลปิงโค้ง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view