สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุลตามธรรมชาติและเป็นการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ไม่ให้ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการปลูกป่าขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ได้เข้าร่วมในกินกรรมครั้งนี้ ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view