สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อบรมและศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

อบรมและศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดดำเนินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง เพื่อนำองค์ความรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาที่ดินและน้ำแก่เกษตรกรที่มีที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view