สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน เคลื่อนย้าย การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 2563

ซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน เคลื่อนย้าย การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 2563

วันที่ 10 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงดาว ซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน เคลื่อนย้าย การป้องกัน และให้ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในเทศบาลตำบลปิงโค้งและบุคลากรจาก รพ.สต.เพื่อนำไปจัดทำแผนการรับมือ การป้องกันตนเองในการปฏิบัติงานในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งสาธิตการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view