สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ.2563

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

ผู้เสียภาษี

45

 

จดทะเบียนพาณิชย์

15

 

ขอข้อมูลข่าวสาร

1

 

ขอความช่วยเหลือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

134

 

 

view