สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลปิงโค้ง

214 หมู่ที่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

โทร : ห้องกองการศึกษา 052-001404

      : ห้องกองช่าง 052-000358

      : ห้องกองสวัสดิการสังคม 052-001304

      : ศูนย์เด็กเล็ก 052-001302

      : ห้องสาธารณสุข 052-001653

      : ห้องกองคลัง 052-001175

      : ห้องป้องกัน 052-001305

Fax : 052-001843

มือถือ : สำนักงาน 085-695-5800

        : รถกู้ภัยเขต 1 093-1316882

        : รถกู้ภัยเขต 2 093-1316883

e-mail : pingkhong@hotmail.com

view