สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปิงโค้ง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน

สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปิงโค้ง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน

view