สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ชุมชนกิ่วไฮ บ้านปางมะกง หมู่ 11

โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ชุมชนกิ่วไฮ บ้านปางมะกง หมู่ 11

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันชาวบ้านชุมชนกิ่วไฮ หมู่ 11 ณ พื้นที่ป่าชุมชนกิ่วไฮ บ้านปางมะกง หมู่ 11 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view