สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาเด็กและเยาวชนตามโครงการแข่งขันกีรฑาเด็กและเยาวชนตำบลปิงโค้ง

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาเด็กและเยาวชนตามโครงการแข่งขันกีรฑาเด็กและเยาวชนตำบลปิงโค้ง

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กองการศึกษาของเทศบาลตำบลปิงโค้งได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาเด็กและเยาวชนตามโครงการแข่งขันกีรฑาเด็กและเยาวชนตำบลปิงโค้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2651 โดยมีนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดพิธีและคณะครู อาจารย์ พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาล

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view