สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ 2563

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์  บายเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายภาคภูมิ  โปธา  รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กูชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ) เทศบาลตำบลเมืองงาย ร่วมกับ เทศบาลตำบลปิงโค้ง ณ เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

view