สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับรางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563

รับรางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563

.......ชุมชนบ้านแม่ป๋ามและเทศบาลตำบลปิงโค้งได้เข้าร่วมโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า โดยโตโยต้าเมืองสีเขียว ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ติดตามประเมินการดำเนินงานของชุมชนในพื้นที่ นั้น
........วันที่ 6 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านแม่ป๋ามและเทศบาลตำบลปิงโค้งได้รับรางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น และรับการสนับสนุนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบชุมชนลดเปลี่ยนโลก

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view