สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองการศึกษา ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว ของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพิชิตปรีชากร

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view