สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19

ประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วย นางสาวรสริน วงศ์คำปัน ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อหารือและวางแผนการควบคุม กำกับ ดูแล และการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view