สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มอบอุปกรณ์ป้องกันผู้ที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองโควิด-19

มอบอุปกรณ์ป้องกันผู้ที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองโควิด-19

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปิงโค้ง งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองโควิด-19 และสนับสนุนการจัดตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ของหมู่บ้าน ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view