สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับมอบผ้าอ้อมเด็ก นม และของใช้เด็กจากบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

รับมอบผ้าอ้อมเด็ก นม และของใช้เด็กจากบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้รับมอบผ้าอ้อมเด็ก นม และของใช้เด็กจากบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจึงได้ลงพื้นที่มอบให้แก่แม่วัยรุ่นหมู่ที่ 1, 4, 9, 11, 12, 15 ตำบลปิงโค้ง เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์รายกรณีด้วยใช้ฐานข้อมูลแม่วัยรุ่นที่มีสิทธิ์ทิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรักความอบอุ่นให้แก่คนในครอบครัว

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view