สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 10, 11, 14, ตำบลปิงโค้ง เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยถุงยังชีพได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมคนตาบอดไทย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับในเบื้องต้น และเพื่อให้ดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view