สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มอบผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่ผูัประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 13 ราย

มอบผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่ผูัประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 13 ราย

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชนตำบลปิงโค้งร่วมกับเทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 14 ตำบลปิงโค้ง เพื่อมอบผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่ผูัประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 13 ราย ซึ่งเครื่องนุ่งห่มกันหนาวได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่และผู้มีอุปการะคุณที่มีจิตศรัทธามอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสตำบลปิงโค้ง

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view