สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง

โครงการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันที่ 20 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้งให้มีประสิทธิภาพและคงความมีมาตรฐานในฐานะกองทุนต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ ประจำปี 2565 กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของ Long Term Care ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view