สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว สู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว สู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว

วันที่ 31 มกราคม 2565 งานกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว สู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรขนมและอาหารว่างสร้างรายได้ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ป๋าม ตำบลปิงโค้ง โดยการฝึกอาชีพของกลุ่มสตรีแม่ป๋ามสามหักครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนสังกัดกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view