สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมวิพากษ์ผลการศึกษาและคืนข้อมูลให้ชุมชน โครงการศึกษาวิจัย "แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view