สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์สานสัมพันธ์ครอบครัว

โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์สานสัมพันธ์ครอบครัว

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์สานสัมพันธ์ครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อให้ความรู้ คำแนะ ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ รวมถึงทารกหลังคลอด มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ณ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view