สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน
วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแม่ วัยรุ่น และครอบครัว หมู่ที่ 3,7.9,11,12 ตำบลปิงโค้งซึ่งดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน โดยเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์รายกรณี

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view