สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประเมินความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ประเมินความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมการประเมินความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยมีคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ (CDCU) อำเภอเชียงดาว ออกปฏิบัติงานประเมินเตรียมความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาคโควิด -19 เพื่อให้ศูนย์เปิดบริการในการเรียนการสอนต่อไป
..........ทั้งนี้โดยมี นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอำเภอเชียงดาว นายวัฒนศิลป์ สุยะพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว และ นายวิชัย ทิพย์ทา สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ร่วมประเมินในครั้งนี้

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view