สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข เขต 2

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข เขต 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านปางมะเยา เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลปิงโค้ง และ อสม. เขต 2 ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข ขึ้น เพื่อพัฒนาแกนนำสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชน สามารถดำเนินงานสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการสาธารณสุขให้แกนนำ สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ แกนนำสาธารณสุข เขต 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view