สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลปิงโค้ง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลปิงโค้ง

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนตำบลปิงโค้ง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมอบถุงยังชีพเสื้อผ้าครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสตำบลปิงโค้ง อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ให้สมบูรณ์แข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view