สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรม Big cleaning Day รณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน

กิจกรรม Big cleaning Day รณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้จัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน กิจกรรม Big cleaning Day รณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs และอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโครงการหลวงห้วยลึก สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view