สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ตั้งอยู่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับ กับเนินเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน มีระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 500 ถึง 900 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 600 เมตร จะมีความลาดชันตั้งแต่ 2 เปอร์เซ็นต์ ในบริเวณที่เป็นแอ่งที่ราบขึ้นไปจนถึง 16 เปอร์เซ็นต์ ในบริเวณที่เป็นภูเขาสูง จัดอยู่ในลุ่มน้ำ ย่อยห้วยลึก ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำแม่ปิง โครงการนี้ดำเนินการจัดพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวเขาเผ่าแม้ว กะเหรี่ยง และคนเมืองใน บริเวณพื้นที่ โดยทำการส่งเสริม วิจัย และเพาะพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ผลิตผล ได้แก่ ผักจำพวกผักสลัด แคนตาลูป ฯลฯ ไม้ดอก เช่น เบญจมาศ พีค็อก ฯลฯ ไม้ผล เช่น เสาวรส ทับทิม ฝรั่งคั้นน้ำ เป็นต้น ฤดูท่องเที่ยวของที่นี่จะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เนื่องจากมีผลิตผลให้ชมและซื้อหาได้
โครงการหลวงห้วยลึก
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้พอกิน
2.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และเทคโนโลยีมาใช้กับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
4. เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุ้มค่า

กิจกรรมโครงการหลวงห้วยน้าลึก
  • ชมแปลงไม้ดอกของเกษตรกร เช่น ดอกเบญจมาศ กล้วยไม้ฟาแลนด์ออฟซิส  กล้วยไม้สกุลแวนด้า ดอกหงอนไก่ ฯลฯ
  • ชมแปลงปลูกพืชผัก เช่น ผักกาดหอมห่อ ผักกาดหอมใบแดง มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือเทศเชอรี่ ฯลฯ
  • ชมแปลงสมุนไพร เช่น มิ้นต์ มาจอแรม อิตาเลี่ยนพาร์สเลย์ โหระพาฝรั่ง ฯลฯ
  • ชมแปลงสาธิตการปลูกสตรอเบอรี่

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  • ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง ชมการละเล่นโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ม้ง จัดช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ชาวเขาจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า พร้อมเครื่องประดับ มีกายกรรมม้ง การโยนลูกช่วง การตีลูกข่าง ดนตรีภาษาม้ง
  • ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และประเพณีปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยง จัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ดอกไม้และแปลงผักปลอดสารพิษ
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก

ที่พัก-ร้านอาหาร
มีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ 20 คน มีสถานที่กางเต็นท์ และบริการเช่าเต็นท์พร้อมถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเอง คิดค่าบำรุงพื้นที่ (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 3 วัน) ภายในศูนย์ฯ มีร้านอาหารตามสั่งและร้านค้าสวัสดิการให้บริการ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก  บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง  อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170 โทร 053-293-564  หรือ  089-955-9074

ร้านอาหารโครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก
โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงห้วยลึก

การเดินทางไปโครงการหลวงห้วยลึก

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 95 กิโลเมตร ใช้รถส่วนตัวโดยใช้ทางหลวงสาย 107 (เชียงใหม่-ฝาง) ถึงกม.ที่ 95 ให้เลี้ยวขวาเข้า ไปประมาณ 500 เมตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกอยู่ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำ เส้นทางนี้สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท โดยรถสาธารณะสามารถนั่งรถตูสายเชียงใหม่ฝางหรือรถบัสแดงจากตัวเมืองเชียงใหม่สายเชียงใหม่ฝาง และไปลงหน้าโครงการได้เลย โดยระหว่างทางรถจะแวะจอดที่สถานีขนส่งอำเชียงดาวหากใครมาเที่ยวเชียงดาวก็สามารถแวะขึ้นรถที่นี้ได้
ที่มา : http://www.paiduaykan.com/
view