สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2)

ผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5


แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (ผด.3) งวดที่ 1


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9


แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.3) งวดที่ 1

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.3) งวดที่ 2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ผด.3) งวดที่ 3


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ผด.6) งวดที่ 1 >>คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.3) ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 >>คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด.2) >>คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.3) ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

view