สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

>>สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปิงโค้ง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ในรอบ 6 เดือน


>>สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปิงโค้ง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ในรอบ 12 เดือน


>>สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลปิงโค้ง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ในรอบ 12 เดือน

view